Kategoriat
Arviot Kirjat

Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin

Kirja-arvio:
Yrjö Ahmavaara & Tatu Vanhanen: Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin (2001)
Julkaistu alun perin Turun Sosiologissa 3/2001

Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin (2001)
Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin (2001)

Yrjö Ahmavaara ja Tatu Vanhanen julkaisivat alkuvuodesta 2001 kirjan Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin. Kirjassaan he julistavat yhteiskuntatieteiden tarvetta uudistua. Alkusanoissaan he toteavat, että keskeisin ongelma suomalaisessa yhteiskuntatieteessä on se, että sitä ”hallitsee vielä – taloustiedettä lukuun ottamatta – humanistinen perinne”. Humanistisesta perinteestä taas seuraa se, että tutkijat rajoittuvat tutkimuksissaan ympäristö- ja kulttuurivaikutuksiin, unohtaen geenien keskeisen roolin. Ahmavaaran ja Vanhasen keskeinen argumentti on siis se, että geenit vaikuttavat merkittävällä tavalla ihmisten käyttäytymiseen ja yhteiskunnan rakenteisiin. Koska geeneillä on niin suuri vaikutus tulisi niiden tutkimista selvästi lisätä yhteiskuntatieteissä.