Julkaisut

Jussila H. Päätöksenteon tukena vai hyllyssä pölyttymässä? (Kela, 2012)
Jussila H. Päätöksenteon tukena vai hyllyssä pölyttymässä? (Kela, 2012)


16.8.2012
Jussila, Henrik: Päätöksenteon tukena vai hyllyssä pölyttymässä? Sosiaalipoliittisen tutkimustiedon käyttö eduskuntatyössä.
Tutkimuksessa tarkastellaan, miten kansanedustajat hyödyntävät tutkimustietoa omassa työssään. Tulosten perusteella päättäjät arvostavat tutkimuksia, mutta he eivät ehdi lukea laajoja tutkimusjulkaisuja. Viestinnän rooli on merkittävä tutkimustulosten tiivistämisessä ja ymmärrettäväksi tekemisessä.
| Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 121 | Kela | tiedote | pdf |

3.3.2009
Jussila, Henrik: Ylikulkusilta
Ylikulkusilta on kokoelma runoja vuosilta 1996–2009. Pääpaino on vuosina 1998–2001 kirjoitetuissa ja julkaistuissa runoissa. Kirja sisältää myös uuden kymmenen runon kokoelman Kaupunkikuvia/Nuhja (2009). Kokoelma on omakustanne.
| Runokokoelma | Omakustanne | pdf |

Joulukuu 2004
Jussila, Henrik: Vuokratyöntekijän arki ja luottamussuhteet työpaikalla
Epätyypilliset työsuhteet ja epävarmuus ovat lisääntyneet suomalaisessa työelämässä. Tutkielmassani tarkastelen työvoiman vuokrausta yhtenä esimerkkinä viimeaikaisesta kehityksestä. Aineistoni avulla koettelen miten ajatukset palkkatyön yhteiskunnasta, riskiyhteiskunnasta ja luottamuksesta sopivat työvoiman vuokraukseen.
| Pro gradu -tutkielma | Turun yliopisto, Sosiologian laitos | Abstrakti | pdf |

Katso myös nämä: